Selene804

22 teksty – auto­rem jest Se­lene804.

Cza­sem myślę, że niewiara w siebie jest gor­sza od niewiary w Boga.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 kwietnia 2013, 22:46

Ważne, żeby być z kimś Z miłości, a nie DLA miłości... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 marca 2012, 19:29

By­wa, że możemy zaufać je­dynie pus­tej kar­tce pa­pieru. Bo at­ra­men­to­we słowa są jak łzy. Nie zdradzą nas. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 listopada 2011, 22:30

Fry­wol­ne złudze­nie ideal­ności nie za­tai prawdy
na zbyt długo... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2011, 17:14

Bez nadziei nie ma miłości
Nie ma wiary, wie­dzy i przyszłości 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2011, 17:28

Proszę, niech Twój uśmiech nie zos­ta­nie przysłonięty na­wet przez fi­rankę czasu. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 października 2010, 19:03

Przypomnij mi

Cze­mu Ciebie tu te­raz nie ma?
Właśnie teraz...
Prze­cież twój od­dech da­je mi życie
Od­chodzisz i mi je zabierasz..
Bez Ciebie wszys­tko tra­ci swą war­tość
Te słowa...
Wyznania...
Jak­by ta kar­tka była pusta
I nig­dy nie zapisana
Wiem, że znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 sierpnia 2010, 21:01

Naiwna

I ko­lej­ny raz zda­je się słyszeć
Stłumiony szept
Szept podświadomości
To śmieszne!
On mówi, że jes­tem w sta­nie na­pisać wiersz
A ja w swo­jej naiwności
Biorę pióro, wy­rywam kar­tkę z zeszytu
I czekam...
Ale na co?
Na wenę?
Dobrą passę?!
Już... Już miałam pomysł
Lecz zniknął,
Wraz z po­całun­kiem wiatru...
I znów wściekam się sa­ma na siebię
Znów dałam się nabrać!
Ko­lej­ny raz kar­tka po­zos­ta­je pusta...
A chciałam być poetą... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 sierpnia 2010, 18:43

Pożegnanie

W mym tes­ta­men­cie wier­szem pisanym,
Co może bar­dziej list przypomina,
Proszę by ze mną był pochowany,
Łańcuszek z za­wie­szką - sreb­rna lilija.
Skąd mam coś ta­kiego? - pew­nie zapytacie
No to Was zas­kocze, mam to po bracie.
Tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 sierpnia 2010, 16:03

Latanie

Kiedyś pragnęłam po­jechać w góry
Lub wiel­kich zamków zo­baczyć mury
Po­tem prag­nełam zo­baczyć mor­skie fale
I pływać w tym jak­by małym oceanie
Zaw­sze dążyłam do mych marzeń spełniania
Nie ob­ca więc mi była i sztu­ka kochania
Ale to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2010, 20:38

Selene804

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Selene804

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność